1. – 4. april 2015

Dagene før påske, strålende sol. Kanotur på Molaugsvannet 2. april 2015:

Tur til Månafossen, og så hilste vi på lammene 3. april 2015:

Og så litt flyving, naturligvis: 

Reklamer